Агенция Баракуда- гр. София Claimed

Be the first one to rate!

2 Likes

83 Views

БАРАКУДА -детективски услуги, сигурност и охрана.

АГЕНЦИЯ БАРАКУДА е с основен предмет на дейност детективски услуги, сигурност и охрана.

АГЕНЦИЯ БАРАКУДА създава системи за фирмена и лична сигурност, чрез изготвяне на методи в управлението на предприятия, фирми и лични дейности на физически и юридически лица.

Участва в изготвянето на вътрешнофирмени нормативни документи и практики с цел вътрешна и външна защита на продукта. Съдейства за предотвратяването, пресичането на злоупотребата с интелектуалната собственост и търговската марка.

Осигурява навременното взаимодействие между производители, търговци, държавни служби и административни звена. Организира вътрешно-фирмени мероприятия и анализи с цел защита на информацията и продукта.

Отличителна страна на фирмата е предоставянето на услуги по водене на цялостна вътрешно-фирмена сигурност: насоченост върху контрола на персонала и проучване на контрагенти, охрана на недвижимо и движимо имущество, изготвянето на изключително прецизни и надеждни маркетингови проучвания и наблюдения на пазара.

АДРЕС: гр. София, бул. Рожен 22

ТЕЛ: 02 4178337 ; 0899949567

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!