Адвокат Петьо Данов-гр. Плевен

Дайте първата оценка!

1 Like

Адвокат Петьо Данов предлага висококвалифицирано юридическо обслужване на български и чуждестранни граждани и юридически лица в следните области на правото: гражданско право, търговско право, вещно правo. Гражданско право Адвокат Петьо Данов Адвокат Петьо Данов предлага правни консултации и услуги в областта на гражданското право. Правни консултации по гражданско-правни въпроси Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство Абонаментно правно обслужване на търговски дружества Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус Изготвяне на договори Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел Търговско право Адвокат Петьо Данов В своята правна кантора адвокат Петьо Данов предлага юридически консултации и услуги в областта на търговското право. Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци Сделки с търговски предприятия Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки Консултации по банкови сделки Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози Правни анализи по приватизационни сделки Изготвяне на тръжна документация Вещно правo Адвокат Петьо Данов Адвокатската кантора на адвокат Петьо Данов предлага правни консултации и услуги в областта на вещното право. Консултации по вещноправни и реституционни въпроси Регистрация на ЖСК и кооперации Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори

 

АДРЕС: гр. Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 4, кантора 31

ТЕЛ: 0888851624

  • TodayClosed Now!09:00 AM - 05:00 PM
  • понеделник09:00 AM - 05:00 PM
  • вторник09:00 AM - 05:00 PM
  • сряда09:00 AM - 05:00 PM
  • четвъртък09:00 AM - 05:00 PM
  • петък09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!