БУЛНОРМ-1 Пловдив,Служба по трудова медицина Claimed

Be the first one to rate!

Like

12 Views

Служба по тудова медицина Булнорм-1 гр.Пловдив.

Дейности
1. Осъществяване на всички видове дейности и мероприятия, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /по законоустановения ред/
2. Разработка на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа
3. Наблюдение на здравословното състояние на работници и служители и анализирането му във връзка с извършваната работа
4. Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване здравето и безопасността при работа и всички други дейности и мероприятия, свързани с основни функции и задачи на службите по трудова медицина /по законоустановения ред/
5. Организиране и координация на дейността по осигуряване на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
6. Консултиране и подпомагане на работодатели и други длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност
7. Контрол от името на работодателите за спазване нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите
8. Предлагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания при изпълнение на определени задължения, ел. измервания, контрол на физични и химични фактори, услуги за оценка на съответствието, както и всички други дейности и мероприятия, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове /по законоустановения ред/
9. Обучение на представителите на работодателите и на работниците и служителите по безопасност, здраве и хигиена на труда /по законоустановения ред/
10. Търговия със стоки и предоставяне на услуги, свързани със здравето, безопасността и охраната на труда – лпс, работно облекло, специализирана литература, медицинска апаратура, лекарства, консумативи и др. /по законоустановения ред/
11. Оценка на риска за здравето при работа
12. Изготвяне на документация по осигуряване на збут заповеди правила за безопасна работа правилници противопожарни досиета и др.
13. Застрахователна дейност
14. Изработване и внедряване на НАССР –системи за безопасност на храните
15. Изготвяне на досие по пожарна безопасност

Контакти

Адрес- Пловдив,ул. Иван Вазов 40

Телефон – 032 51 77 41 , 0899 233595 , 0898 492586

Управител – д-р Недко Събев

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!