ВЕСТА-17 ЕООД Claimed

Be the first one to rate!

Like

215 Views

 

Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране, ремонт, изграждане, профилактика и модернизация на битови и промишлени електроинсталации, заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/,пожароизвестителни системи, съоръжения ниско и средно напрежение: Трафопостове, МТП, МТТ, БКТП, въздушни и кабелни електропроводни линии, ремонт на силови трансформатори от 25kVAдо 1000kVA и други.

Във фирмата работи високо квалифициран ръководен и изпълнителски персонал. Сроковете за изпълнение на поръчките са възможно най-кратки , цените –приемливи, а качеството приоритет.

От основаването си до днес Веста-17 ЕООД е реализирала разнообразни по обем и задание поръчки от водещи фирми.

ВЕСТА 17 ЕООД разполага с изграден търговски обект за продажба на електроматериали за битови електроинсталации, осветителна техника и промишлени съоръжения в уредби 20kV.

По този начин ние се стремим максимално да удовлетворим клиента и ангажираността му с по–малко на брой организации.

 

АДРЕС: гр.Търговище, ул. Христо Смирненски 13

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!