Даниела Маринова Петрова– Адвокат- гр. Варна Claimed

Be the first one to rate!

2 Likes

106 Views

Даниела Маринова Петрова е Доктор по международно право и международни отношения, адвокат от град Варна.

Тя извършва процесуално представителство, консултации, правни съвети, водене на изпълнителни дела; цялостно правно абонаментно обслужване на корпоративни клиенти, изготване на правни становища, анализи и проучване на дела и недвижима собственост.

Кантората работи с международни клиенти, регистрация на фирми и промяна на обстоятелства в тях.

ДЕЙНОСТ
Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.
Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.

Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.
Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

 

АДРЕС: гр. Варна, ул. ген. Гурко 51, офис 1

ТЕЛ: 052 603881 ; 0888353656

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!