Делта Консулт ВХ-Строителен надзор -гр.Благоевград Claimed

Be the first one to rate!

Like

226 Views

Делта Консулт ВХ е с централен офис в град Благоевград и развива основната си дейност в областта на строителния контрол, проектирането и инвеститорския контрол.

За извършването на всички предлагани услуги, фирмата разчита на своя екип от специалисти, които работят в полза на клиента и имат необходимата висока квалификация. Някои от служителите на Делта Консулт ВХ са членове на Камарата на независимите оценители, поради което фирмата извършва и оценки на дълготрайните материални активи (ДМА).

Делта Консулт ВХ предлага следните услуги:
  • Оценка технически надзор на ДМА на недвижими имоти, финансови активи, търговски предприятия, земеделски земи, поземлени имоти, трайни насаждения, машини, финансови институции и други, като при оценяването всички служители спазват специален Кодекс и вършат своята работа безпристрастно, почтено и при пълна конфиденциалност.
  • Инвеститорски контрол върху сгради
  • Проектиране
  • Съставяне на технически паспорт на сгради, в който се включват техническите характеристики и инструкции за експлоатация на сградата. В този паспорт се отразяват всички ремонти, които се извършват от момента на изграждането на сградата.

Убедете се сами, че Делта Консулт ВХ може да бъде Ваш надежден партньор за коректния строителен контрол на Вашия строителен проект.

 

АДРЕС: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов 49

ТЕЛ: 0887985006

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!