ДИМКО СТАР ЕООД

Дайте първата оценка!

Like

 

Имам удоволствието да представя на Вашето внима- ние “ДИМКО СТАР” ЕООД – фабрика за производство на метало-пресови изделия. Тя съществува от 15 годи- ни. Наложила се е на националния пазар като лидер в бранша. В настоящия момент притежава приблизи- телно 80% пазарен дял. Има изградени дългосрочни взаимоотношения с международни компании, както и редица възлови търговски фирми из цялата страна.

 

Фирмата притежава своя производствена база, простираща се на 7000кв.м площ. Производствения цикъл е напълно затворен. Има изградена развойна база и инструментариум за изработка и поддръжка на матрици. Притежава голям набор от металореже- щи, металоогъващи и калибриращи машини, апара- ти за точково заваряване, възможности за повърхност- но и обемно закаляване, съоръжения за галванични и прахови покрития и др. Специализирана е в едро и средносериино производство.

 

Предлага богат асор- тимент, съдържащ над 400 артикула. Постоянно вне- дрява производство на нови изделия, много от които нямат пазарен еквивалент. Също така е специализи- рана в производството на елементи със специфично предназначение. В това число:

 

  •  цялостен обков за специализирани сандъци;
  •  специализирани инструменти за обработка на га- зобетон и др.
  •  помощни изделия за хидроизолация на груб строеж.

 

 

АДРЕС: гр. Костенец, ул. Пчелинска 1

  • TodayDay Off!
  • Monday09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!