Доц. Д-р Влади Василев Манев – Имунолог гр. София Claimed

Be the first one to rate!

2 Likes

348 Views

Доц. д-р Влади Манев е председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и на здравна фондация “Контрол

на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда”.

Посветил се е повече от 35 години в областта на клиничната имунология и в частност имунология на туморите.

Има признати 12 изобретения, 5 от които са в областта на  имунология на туморите,

9 рационализации, “Златен медал” от Международно Изложение за интелектуална собственост.

Придобива  първата диплома в България по специалността имунология.

Създава първия за страната Център по клинична имунология.

Завършва висше образование по медицина във ВМИ – София.

Още по време на следването си проявява интерес и работи в областта на имунологията на туморите.

Оттогава датират и първите му публикации в тази област.
Работи три години като участъков лекар, после с конкурс е назначен за асистент в Клиника остри отравяния при НИСПМ “Пирогов”.
1974 – 1977 г. – осъществява първия за страната индивидуален план за специализация по клинична имунология.

Така придобива на законово основание правото за първата диплома по имунология у нас.
1987 г. – получава образователна и научна степен “Доктор”.
1997 г. – избран за СТ.Н.С. ІІ ст. по имунология.
1999 г. – избран за “Доцент” по имунология, имунопатология и алергология и ръководител на Центъра по клинична имунология.
Учредява здравна фондация – www.immuno-bg.org.
Редовен член е на Секция “Имунология” към СУБ и Европейката федерация по имунологичните дружества.
Има персонална покана за членство в Ню Йоркската Академия на науките.
Редовен член на Български лекарски съюз (БЛС). Удостоверение № 299/27.01.2006г/ УИН 2300001943.
Има публикувани над 100 статии в наши и чужди списания и над 50 цитирания.

Има пет признати патента в областта на имунологията на туморите.
През 2012 г., на ръководен от него екип от български учени, е признат световен приоритет с патент за

“Биологично активен комплекс” (БАК) разработен на нов принцип и комплексна формула.

В признатият патент за БАК е използван комплекс от няколко взаимно подпомагащи се механизми.

В патентованата формула са заложени няколко механизми за деблокиране на

Т-клетъчния имунитет в микрооколната среда около тумора.

Патентът е резултат от обобщен дългогодишен труд в областта на имунологията на туморите.

След преминаване задължителните етапи на предклинични и клинични проучвания съгласно закона за приложение на

лекарствените средства е заявка за универсална ваксина от ново поколение срещу злокачествените тумори.
Има признат патент с приоритет на нов принцип за извършване на Екстракорпорална плазмасорбция на карциноембрионалния антиген (СЕА).

Разработеният от авторския екип и патентован принцип би позволил създаването на техническо устройство,

което е съвместимо с апаратите за хемодиализа и други, и служи за отстраняване от кръвта на молекулата на СЕА

УСЛУГИ:

Консултация с хабилитиран специалист по клинична имунология при т.н. имуноасоциирани заболявания,

съпроводени с патологично променен при автоимунни заболявания или неефективен имунен отговор,

имунни дефицитни състояния при злокачествени и други патологии (без СПИН).

 

АДРЕС: гр. София, ул. БачоКиро 28

ТЕЛ:  0889902059

 

 

 

 

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!