Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов-Хирург- гр. Варна Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

128 Views

Началник Клиника по кардиохирургия със специалност кардиохирургия и обща хирургия към УМБАЛ „Света Марина“ в град Варна.

От юни 2005 до момента – УМБАЛ „Св. Марина”- Варна, Началник на Клиниката по кардиохирургия от месец април 2008 г. с основни дейности и отговорности:
– Организация и ежедневен контрол за работата в кардиохирургия, включително ежедневни визитации в направление/отделение интензивно лечение, седмични визитации в цялото отделение,            консултиране на лежащо болни в МБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна, както и амбулаторни пациенти при необходимост или тяхно желание.
– Оперативна дейност в целия обем на кардиохирургията при възрастни пациенти – около 300 операции на открито сърце годишно.
– Участие на кардио – хирургични колегиуми с кардиолозите от кардиологичните клиники на болницата, поддържане на връзка и обсъждане на пациенти с кардиолози от гр. Варна и от                        Североизточна България.
– Обучаване на специализанти, стажанти и мед. специалисти. Ръководене на кръжок по кардиохирургия към МУ „Проф. Д-р П. Стоянов“ гр. Варна.
– Изнасяне на лекции по кардиохирургия пред студенти.
– Осигурява разположение за спешни оперативни интервенции в извънработно време.

2002 г. – 2005 г. кардиохирург в Chest diseases hospital, Kuwait
2000 г. – 2002 г. кардиохирург в програма за специализация към медицински факултет на Истанбулския университет, Истанбул, Турция.
1999 г. – 2000 г. 4 месеца специализация по кардиохирургия Texas heart institute, Houston,Texas,USA.
1999 г. – 2000 г. ординатор кардиохирург в клиника по кардиохирургия към Национална кардиологична болница, София.
1991 г. – 1999 г. асистент по кардиохирургия към клиника по сърдечна хирургия, клинична болница „Лозенец”, София.
1989 г. – 1991 г. ординатор хирург към 2-ра хирургическа клиника на институт „Пирогов”, София.
1985 г. – 1988 г. лекар в гр. Стара Загора.
1984 г. – 1985 г. интернатура по хирургия към катедрата по хирурия на ВВМИ, София.

Образование:
1978 г. – 1984 г. Медицинска академия гр. София, факултет Медицина.
1993 г. – Медицинска академия гр. София, катедра по Хирургически болести, държавен изпит по Хирургия за признаване на специалност. Призната специалност Хирургия.
2000 г. – Медицинска академия гр. София, катедра по Хирургически болести, държавен изпит по Хирургия за признаване на специалност по кардиохирургия. Правоспособен кардиохирург с експертно ниво на компетентност и умения в областта на кардиохирургията при възрастни пациенти.

Членство:
– Българско дружество по кардиология и Съсловно сдружение по кардиостимулацияи електрофизиология 2011 г. – Българско научно дружество по кардиохирургия (в управителния съвет)
2010 г. – Българско асоциация по гръдна и сърдечно – съдова хирургия
2008 г.– Асоциация сърце-бял дроб
2008 г. – Society of Thoracic Surgeons (USA)
2000 г. – Denton A. Cooley Cardiovascular Surgical Society (USA)
1998 г. – European Association for Thoracic and Cardio-vascular Surgery.

Сфери на интереси в кардиохирургията: клапно – съхраняващи и реконструктивни операции на митрална и аортна клапа, минимално – инвазивна хирургия, ОРСАВ (аорто-коронарни байпас операции на биещо сърце), артериална еваскуларизация и други.

Извършва около 300 сърдечни операции годишно. По-голямата част от интервенциите са аорто-коронарен байпас, като 15% са извършени на биещо сърце. Останалите случаи са: клапна хирургия, хирургия на възходящата аорта и дъга на аортата, междупредсърдни дефекти, сърдечни тумори, подпомагащи сърцето системи – IABP.
Обучава студенти по медицина и специализанти по кардиохирургия, кардиология, гръдна и съдова хирургия по време на модулите им по кардиохирургия.
Участва във всички научни прояви на клиниката, болницата, Българска асоциация по сърдечна съдова и гръдна хирургия, Българско дружество по кардиохирургия.

 

АДРЕС:  гр. Варна, бул. Христо Смирненски 1

ТЕЛ: 052 978692

 

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!