Д ЕНД Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Claimed

Be the first one to rate!

Like

266 Views

Фирма “Д&Д – инженеринг” ЕООД е основана през 1993 г. в гр. София. Развива следните видове дейности:
– Проектиране и изпълнение на външно ел. захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. трафопостове, кабели НН, кабели ВН, улично и парково осветление, и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения.
– Проектиране и изпълнение на вътрешни ел. инсталации на промишлени и граждански обекти;
Дружеството започва своята дейност в областта на проектиране и строителство на външни електрозахранвания на жилищни сгради и промишлени обекти, и изграждане на вътрешни електроинсталации на същите, направа на нови и реконструкция на съществуващи трансформаторни постове, направа на ново улично и парково осветление от основаването си през 1993 г..
Фирмата доставя и монтира съвременни машини и съоръжения, свързани с разпределението на електроенергия – монтажни трансформаторни постове, комплектни трансформаторни постове /КТП/, мачтови трансформаторни постове, сухи и маслени трансформатори, комплектни разпределителни устройства /КРУ/, кондензаторни регулатори за реактивна енергия /ККУ/, табла НН и др.
“Д&Д – инженеринг” ЕООД изпълнява улични, паркови и площадкови осветления с най-съвременни осветителни тела в зависимост от изискванията на инвеститора.
Фирмата доставя и монтира UPS системи и дизелгенератори за резервно захранване.
Изпълняват се силови, осветителни, слаботокови, заземителни и др. вътрешни ел.инсталации за промишлени предприятия, жилищни и офис сгради.
Дружеството предлага на своите клиенти последваща поддръжка на трафопостове след предаването им с акт обр.16 и получаване на Разрешение за ползване.

 

 

АДРЕС:  гр. София, бул. Джеймс Баучър 120, Офис 1

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!