Д-р Катерина Щерева – Логопед- гр. София Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

236 Views

Образование: Катерина Щерева е доктор по логопедия и главен асистент в СУ Св. Климент Охридски. Тя е взела участие в редица научни конференции, семинари и конгреси. Има публикации в известни български и международни издания. Научните й интереси са насочени към ранната диагностика и терапия на детското говорно и езиково        развитие и превенция на дислексия.

Участие в научни конференции, семинари и конгреси. Член на Световната асоциация по логопедия и фониатрия (IALP- International Association of Logopedics and Phoniatrics); на Европейската асоциация на логопедите (CPLOL) ; на НСЛБ – Национално сдружение на логопедите в България. Член на управителния съвет на Фондация Палитра.

Автор е на монографията ФОНОЛОГИЧНООСЪЗНАВАНЕ НА ДЕЦАТА /ПРЕВЕНЦИЯ НА  ДИСЛЕКСИЯ/. Книгата отразява назрялата необходимост в съвременната българска наука за изследване на последователността на развитие на фонологичното осъзнаване на децата, особено в критично важния период от 4 до 7-годишна възраст, както и на връзката му с усвояването на процеса четене и проявите на нарушения в тази област (дислексия).

Допълнителни квалификации: специализиран курс Гласови нарушения, София, специализиран курс- Дискалкулия, специализиран курс – Заекване, Специализиран курс- Brain Gym:специализиран курс Практики, базирани на доказателства в логопедията; специализиран курс Ранни интервенции при деца от 0 до 4 години.

Работила е като логопед в:

  • Логопедична детска градина № 134, гр. София
  • МОН- Логопедичен център, гр. София
  • Консултант и редактор по проблемите на социолингвистиката в Социологическата агенция
  • Медиаметрия- ООД
  • Логопедична терапия при тежка езикова патология – по проект на Фондация Палитра съвместно с Клиника по неврология и неврохирургия към Институт Пирогов
  • В настоящия момент е директор на Логопедичен център Говори с мен.

АДРЕС: гр. София, бул. Цариградско шосе, бл. 72, ет. 1 , ап. 3

ТЕЛ: 0898795413

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!