Д-р Петко Карагьозов – Гастроентеролог- гр.София Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

299 Views

Д-р Петко Карагьозов е специалист по гастроентерология.

В момента работи  в Клиниката по гастроентерология и пулмология, началник – направление „Интервенционална гастроентерология“, на „Токуда Болница-София“

Завършил е медицина през 2004 г. в Медицински университет гр. София.

През периода февруари 2005 – август 2011 специализира и работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА гр. София под ръководството на проф. Крум Кацаров и доц. Димитър Таков.

През декември 2012 г. придобива специалност по гастроентерология.

 Специализации и курсове:

  • 2013 г. –  специализация по гастроентерология в болница „Шонан Камакура“, Канагава, Япония
  • 2014 г. –  специализация в болница „Елизабетинен“, Линц, Австрия, Отделение по интердисциплинарна ендоскопия на тема „Ехоендоскопия и ендоскопски методи на лечение при хроничен панкреатит“ като стипендиант на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия.
  •  курсове по гастроентерология и терапевтична ендоскопия в Германия, Чехия, Холандия и Италия

 Членства:

  • Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE),
  • Европейското дружество по медицинска онкология (ESMO),
  • Българското научно дружество по гастроентерология.

От 01.09.2011 г. е част от екипа на Токуда Болница София, а от 01.02.2015 г. завежда направление „Интервенционална гастроентерология“ към Втора клиника по вътрешни болести.

Извършва рутинно горна, долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол.

Интересите му са в областта на интервенционалното лечение на болестите на панкреаса и билиарната система.

Има 11 публикации, две от тях – в списание с импакт фактор 2.

Изнасял е лекции в рамките на 4 научни форума, участвал е и в една демонстрация на живо.

 

АДРЕС: гр. София, бул Никола Вапцаров 51 Б

ТЕЛ: 0889443729

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!