Д-р Славомир Кондов – Неврохирург гр. Плевен и София Claimed

Be the first one to rate!

3 Likes

667 Views

Д-р Славомир Кондов дм – началник Клиника по неврохирургия и неврология към УМБАЛ „Сърце и Мозък“ – гр. Плевен

Началник и ръководител на отделението по неврохирургия в „Токуда Болница“, гр. София – 2006 – 2015г.

Началник отделение и началник операционни зали в клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Света Анна“ – гр. София – 2015 –2017г.

 

Прегледи в УМБАЛ „Сърце и Мозък“ – гр. Плевен: понеделник, вторник и сряда от 12:30 часа.

Приема пациенти и в гр. София, ж.к. Лозенец, ул.Крум Попов №52-54,Медицински център 1 За съвременна европейска медицина всеки петък от 15:00 часа.

 

Национални медицински награди – в категория „Професионализъм в медицината“ -2015г.

„Лекар на годината“ – 2016г.

Защитил е дисертация по неврохирургия през 2013г. под ръководството на проф. Ст. Габровски. През различни периоди на кариерата си по неврохирургия е работил съвместно с почти всички водещи специалисти по неврохирургия в България – проф.Карагьозов, Проф. Ст. Габровски, Проф. Н. Габровски, Проф. Бусарски, проф. Романски, доц. Поптодоров, доц. Узунов. Провел е специализации и курсове на обучение в Япония, САЩ, Норвегия, Германия, Холандия, Великобритания, Щвейцария, Гърция, Унгария. Автор е на една монография и на над 100 научни публикации. Консултант е на болници и медицински центрове в гр. София, гр. Севлиево,гр. Гоце Делчев,гр. Разлог и гр. Казанлък.

 

О б р а з о в а н и е:

1996–2002 Медицински университет , София , България Специалност по неврохирургия
2004–2006 Медицински университет , София , България Магистър по здравен мениджмънт
1988–1994 Висш медицински институт , София, България  Обща медицина
1981–1984 21 Гимназия, София, България
1990-1994 Председател на Студентския спортен съвет ”Академик”, Председател на Студентски спортен клуб „Медик”, делегат на българските студенти на Универсиадата в гр.Шефийлд, Великобритания
1988-1990 кръжочник в кръжока по анатомия

 

П р о ф е с и о н а л н а  к а р и е р а:

2016-досега УМБАЛ” Света Анна”-гр.София – Началник ІІ-ро Неврохирургично отделение и началник Операционни зали
2006-2015 Токуда болница София , София , България , Неврохирургично отделение , неврохирург.Началник отделение по неврохирургия
1996–2006 УМБАЛСМ” Н.И. Пирогов” – Секция по Спешна неврохирургия,неврохирург
2003-2006 Регионален консултант към ЦСМП по неврохирургия за Западна България
1994-1996 Общинска болница , гр Бяла – Русенска област, България Отделение по Обща и коремна хирургия , ординатор
1995-1996 ¼ длъжност в Спешна медицинска помощ – гр.Русе клон гр.Бяла
1987–1991 санитар в МБАЛСМ “Н.И. Пирогов”
1991-1994 волонтиер в Секциите по Обща хирургия и неврохирургия

С п е ц и а л н о с т:
• Неврохирургия – 1996-2002

Н а у ч н а  с т е п е н  и  з в а н и я:
• Научна и образователна степен „Доктор” /PhD/- 2013 защита на десертационен труд- Интраоперативна ултразвукова диагностика в краниалната неврохирургия научен ръководител проф. Ст. Габровски

Ч л е н с т в а:

Член на БЛС
Председател на Дружеството на БЛС при Токуда Болница
Член на Българското дружество по неврохирургия
Пълен индивидуален член на Европейската асоциация по неврохирургия
Индивидуален член на Световната асоциация по Хирургия на гръбначния стълб
Кандидат член /2016/ на Американската асоциация по неврохирургия
Редовен участник в симпозиумите на Walter E. Dandy Neurosurgical Society
2015 член на редакционната колегия на „ International Journal of Surgery and Medicine”
Редактор в „ Neurosurgical Revew”

Т е с н и  с п е ц и а л и з а ц и и, И н т е р е с и:

2004 Курс по интраоперативна ултразвукова диагностика – гр.Загреб, Хърватия
2006 Специализация по ултразвуково базирана невронавигация – Трондхайм, Норвегия под ръководството на проф.Унсгаард – вицепрезидент на EANS
2006 Следдипломна специализация във веригата Токушукай Япония-гр. Токио, гр.Осака, гр. Фукуока, гр. Камакура, гр. Киото

2006 ІІІ- ти Специализиран Европейски курс по Мозъчна реваскуларизация и микроневрохирургия – Берн, Щвейцария
2007 Курсове по гръбначна хирургия – AOSpine – Анталия , Турция и Париж-Парижки университет – Болница Антоан Беклер, Франция
2008 Специализиран курс по невроендоскопия , Katharinenhospital , Щутгарт , Германия. Под ръководството но проф. Хопф
2009 Специализиран курс по съвременна микроневрохирургия на анвризмите в рамките на Световния Конгрес по неврохирургия- Бостън, САЩ, ръководители проф. Спетцлер, проф. Като
2009 Курс на Европейската асоциация по неврохирургия – Цервикален гръбнак Іва – част – Барселона, Испания
2010 Курс на Европейската асоциация по неврохирургия – Торакален и лумбален гръбнак ІІ – част – Барселона, Испания, ръководител проф.Майер
2010 Специализиран курс цервикален гръбнак – Кралско дружество по хирургия гр. Лондон , ръководител проф.Гил
2011 Участник в петия световен симпозиум по микроневрохирургия гр.Инстанбул, под ръководството на проф. Ротон и проф.Хайнеснейми
2012 Специализиран курс по поставяне на артифициални дискове и протези – гр.Страсбург, Франция
2015 Курс по миниинвазивна гръбначна хирургия – гр. Дубай ОАЕ, под ръководството на проф.Дж.Тимоти
2015 Специализиран курс по поставяна на дискова протеза „Барикейд” – гр. Инсбрук, Австрия
2015 Индивидуална специализиция по микроневрохирургия на аневризмите при проф. Х. Сано – Токио

 
Н а г р а д и

Носител на наградата „Златен клипс” – за най-много клипсирани аневризми през 2014г. в България с клипсове „Сугита”. – 24- 2015 г.

Национални медицински награди – в категория „Професионализъм в медицината“ -2015г.

Лекар на годината от Национални медицински награди- 2016 г.

 

Неврохирургът д-р Славомир Кондов с медицински Оскар

Д-р Славомир КОНДОВ: Лекарят трябва да бъде и добър психолог

 

АДРЕС:

гр. Плевен, МБАЛ Сърце и Мозък, ул. Пиер Кюри 2

Прегледи:
Понеделник, вторник, сряда от 12:30 часа.

гр. София, ж.к. Лозенец, ул.Крум Попов №52-54, Медицински център 1 За съвременна европейска медицина 

Прегледи:
Всеки петък от 15:00 часа

Тел.:  0884 9331 44, 0887 51 53 96

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!