ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД- гр. София Claimed

Be the first one to rate!

Like

169 Views

ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД е фирма, която се намира на територията на град София. Дружеството представлява лицензиран център за професионално обучение на електроспециалисти.
Дружеството се занимава със следните услуги :
Електролабораторни измервания на:
– курс за група по ел. безопасност;
– квалификационни групи по електро;
– професионален учебен център;
– електроизмервания;
– заземление и мълниезащита;
– импеданс;
– осветеност;
– Импеданс, заземителни и мълниезащитни инсталации, силови кабели и електически съоръжения СрН и НН, дефектно-токови защити;
– Пусконаладъчни и профилактични електролабораторни измервания, изпитвания на електрически машини, апарати и съоръжения НН и ВН;
– Проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове и външни кабелни захранвания;
– Извършва курсове за обучение и изпити за всички квалификационни групи по електробезопасност до и над 1000 V /ПБРЕУЕТЦЕМ и ПБЗРЕН/;
– Извършва доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на електрически съоръжения и кабели за напрежение до и над 1000 V на системи за защита, измерване и автоматизация, на кондензаторни уредби ;
– Извършва анализ на електропотреблението с цел оптимално, ефективно и икономично използване на електроенергията.
ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД е акредитиран орган за контрол от вида С от Българската служба по акредитация ЕЛЕКТРОТЕСТ(ISO/IEC 17020).
За извършването на своите дейности, фирмата разполага с квалифициран работен състав, както и с богата материална база, нужна за качествено и навременно изпълнение на услугите.
ЕЛЕКТРОТЕСТ ООД е фирма с утвърдени пазарни позиции, които са спечелени с усърдна работа и коректно отношение към клиенти и партньори.
Очакваме Ви !

 

АДРЕС: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 50А, вх.2, ет.2, ап.35

ТЕЛ: 02 9740088 ; 0888334923

 

 

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!