Енергоремонт – Козлодуй ЕООД – Енергетика – гр. Козлодуй

Дайте първата оценка!

Like

Енергоремонт – Козлодуй ЕООД е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност през 2007г. в състава на Енергоремонт Холдинг АД.
Намира се на площадката на АЕЦ-Козлодуй ЕАД, единствената атомна централа в България, която енай-големия производител на електроенергия в страната.

Дружеството се занимава със строително-монтажни дейности в енергетиката и промишлеността, ремонти на енергетично оборудване, електросъоръжения за високо и ниско напрежение, доставки и производство на метални конструкции. Извършва услуги за контрол и определяне на остатъчния ресурс на метала. Има големи заслуги за реконструирането на пети и шести блок на АЕЦ Козлодуй, благодарение на големия си опит в бранша и способностите на огромния екип професионалисти, с които работи.
Изпълнява успешно широк кръг от проекти свързани с ремонт в енергетиката, енергийната инфраструктура, нефтената промишленост и изграждане на екологични съоръжения в енергетиката. Работи според всички европейски изисквания за контрол на качеството и безопасност. Притежава най-съвременната техника, производствена база, ресурс от квалифицирани кадри и оборудване, което спомага за качеството и потенциала на работа.

Производствените и складови помещения са разположени на площ от 1584 м2, а административния корпус на площ от 202 м2.
Предметът на дейност е в сферата на услугите, доставки, производство и извършване на СМР в областта на енергетиката и промишлеността, контрол и определяне на остатъчния ресурс на метала, производство и монтаж  – котелно, турбинно, минно оборудване, метални конструкции, ремонт на електросъоръжения за високо и ниско напрежение.
Дружеството има внедрена интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа на база Международните стандарти ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004, както и сертификат за изискванията за качеството при заваряване чрез стопяване на металните материали, съгласно БДС EN ISO 3834-2  и сертификат за стоманени конструкции, съгласно  1090 Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави.
“Енергоремонт – Козлодуй” ЕООД е вписано в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност и разполага с Удостоверение от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/
“Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД е регистрирано и в Камарата на Строителите в България и притежава Удостоверение от Камарата на Строителите в България.

АДРЕС: гр. Козлодуй, площадка “АЕЦ”, п.к №7

ТЕЛ: 097380242

  • TodayClosed Now!09:00 AM - 05:00 PM
  • понеделник09:00 AM - 05:00 PM
  • вторник09:00 AM - 05:00 PM
  • сряда09:00 AM - 05:00 PM
  • четвъртък09:00 AM - 05:00 PM
  • петък09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!