ЕТ София Кирилова -Геодезически дейности- гр. София Claimed

Be the first one to rate!

Like

116 Views

Фирмата е регистрирана през м. 11.2001г. с основна дейност проектиране и оценки на недвижими имоти. Управител е инж. София Кирилова с квалификация инженер по водоснабдяване и канализация от 1989г. и инженер геодезист от 1998г.

От 2001г. до сега фирмата се занимава с проектантски услуги, геодезически дейности и оценки на недвижими имоти, като основни възложители са както части лица, така и по-големи инвеститори.

Като юридическо лице  притежава регистрация за правоспособност за дейности по кадастър, вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.7 ЗКИР под рег.№345, въз основа на Заповед №386/2001г. на Изп. Директор на АК

Удостоверение за Пълна Проектанска правоспособност №09539 по част геодезия от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с протоколно решение №16/22.04.2005г.

Удостоверение за проектанска правоспособност №09539 по част ВиК от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с протоколно решение на УС №105/03.02.2014г.

Лиценз №10005/ 05.11.2001г. от АП и Сертификат за оценки на недвижими имоти рег.№100101306/14.12.2009г. от КНОБ, Сертификат за оценки на машини и съоръжения №300100829/17.11.2014г. на КНОБ, Сертификат за земеделски земи и трайни насаждения №410100472/20.02.2015г. на КНОБ.

Техническо оборудване за извършване на дейността, като тотална станция, компютърна техника , принтер, скенер и софтуер за кадастър.

АДРЕС: гр. София, ж.к.Връбница 2 бл.635, вх.А. ет.15, ап.49

ТЕЛ: 02 4653439 ; 0899874922

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!