ЕТ Станислав Желев Claimed

Be the first one to rate!

Like

191 Views

ЕТ Станислав Желев притежава кравеферма, в която отглежда едър рогат добитък – крави от черношарената порода. ЕТ Станислав Желев е регистрирано дружество, което развива дейност в областта на растениевъдното и животновъдното стопанство на територията на град Търговище. ЕТ Станислав Желев развива дейността си в областта на селското стопанство, като приоритетно е животновъдството и по-конкретно – отглеждането на крави. В областта на животновъдното стопанство ЕТ Станислав Желев: Притежава кравеферма, отговаряща на всички стандарти за качество. Отглежда основно едър рогат добитък от черношарена порода крави ЕТ Станислав Желев разполага с около 280 броя животни от черношарената порода крави, 136 броя от които са дойни крави. ЕТ Станислав Желев отглежда крави от черношарената порода говеда, поради: Изключително високата млечна продуктивност Добрата месодайност Добрата приспособителна способност – приспособени са както към пасищно, така и към целогодишно оборно отглеждане Непридирчивостта към вида на фуража Способността да превръща големи количества фураж в мляко Поради високите стойностни качества на продукцията (мляко и млечни продукти) на ЕТ Станислав Желев, той е предпочитан и търсен партньор както от фирми, развиващи дейност в сферата на хранително-вкусовата промишленост, така и от частни клиенти. ЕТ Станислав Желев е признат партньор в сферата на говедовъдството най-вече поради добре полаганите грижи в отглеждането на едър рогат добитък и комбинацията им с новите технологии, което води до изключителното качество на продукцията. Кравефермата се намира в с. Божурка, а офисът – в гр. Търговище, ул. Хаджи Димитър 2. Като допълнителна дейност, ЕТ Станислав Желев се занимава и със зърнопроизводство. В сферта на растениевъдното стопанство ЕТ Станислав Желев не отстъпва по качество на продукцията пред другите земеделски производители. Екипът от опитни специалисти в тази сфера се стреми към постоянно усъвършенстване на процеса на зърнопроизводство, като съблюдава спазването на всички изисквания в цялостния процес от сеитбата до крайния продукт.

 

АДРЕС: Търговище, ул. Гладстон, бл. 6

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!