ЕТ Устрем – Милена Лазарова – Учебен център- гр. Смолян Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

209 Views

Един от най-важните въпроси при избор на обучаваща организация е намирането на такава с необходимия административен и материален капацитет за обучение на работници и специалисти в сферата на индустрията, търговията или различни видове производствени и преработвателни предприятия.

Нашия Професионален Учебен Център „Кредо“ има дългогодишен опит в обучението на специалисти и работници във всички отрасли на индустрията и за специалности, за които се изисква документ за правоспособност . Специалностите, които се търсят в последните години и към които ние сме разработили преференциялни програми за обучение.

Център за Професионално Обучение „Кредо” провежда лицензирани чуждоезикови обучения по Ключова компетенция 2 – Общуване на чужди езици.

Предлагаме обучения по:

  • Английски език – ниво А1, А2 и В1, общо 300 учебни часа, по 100 учебни часа за всяко ниво;
  • Немски език – ниво А1, А2 и В1, общо 300 учебни часа, по 100 учебни часа за всяко ниво;
  • Испански език – ниво А1, А2 и В1, общо 300 учебни часа, по 100 учебни часа за всяко ниво.

АДРЕС: гр. Смолян, ул.Петко Р. Славейков 27

ТЕЛ: 0878315858 ; 0878700360

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!