Земеделие, Животновъдство Агро Сън ЕООД-гр. Русе Claimed

Be the first one to rate!

Like

203 Views

Агро Сън ЕООД се занимава с производство, заготовка и съхранение на семена, селскостопанска продукция, зърнопроизводство, отглеждане на животни. Земеделски производител Агро Сън се занимава с производство, преработка и реализация на земеделска продукция. Зърнопроизводство – пшеница, царевица, овес, ечемик, просо, слънчоглед Животновъдство – крави, юници, телета, бикове Биологично земеделие – Пасища и ливади (с изклюл. на естестевни пасища) Биологично земеделие – Овце и овце – майки Търговия – Семена и посадъчен материал, Месо и месни продукти В Агро Сън ЕООД работят специалисти с дългогодишен опит в областта на селското стопанство, земеделието и животновъдството – агрономи, ветеринарни лекари, ветеринарни техници. Биологично производство на растителна и животинска продукция Агро Сън ЕООД е един от участниците в Панаир ECO BIZ в гр. Русе по българо-румънския проект Екологични трансгранични дейности за интегрирана бизнес зона – Eco Biz. По време на изложението, фирмата представя дейностти си в сферата Биологично производство на растителна и животинска продукция. 18-месечният проект се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. Проектните цели и дейности са фокусирани върху стимулирането на екологичните производства и услуги в българо-румънския трансграничен регион чрез създаване на интегрирана еко бизнес зона. Наред с проучването на потенциала за развитие на еко бизнеси, от проекта се очаква също: да разработи маркетингова стратегия за промоция на трансграничния регион пред инвеститорски групи; обучения на малки и средни предприятия за достъп до финансиране по европейските фондове; създаване на интегрирана информационна среда с инфо точки, електронна инфраструктура, електронен МОЛ с еко продукти, виртуален форум и маркетингова платформа за бизнес сътрудничество в региона. Сред целевите групи на проекта са и 10 общности в неравностойно положение. Специален акцент в българския принос по проекта е специализираният Панаир Eco Biz на 40 производители и доставчици на екологични продукти и услуги, планиран да се реализира през май 2012 г. в рамките на традиционното Изложение на земеделска и автомобилна техника на Русенския университет.

 

АДРЕС: гр. Русе, бул. Ген. Скобелев 31, бл. Бългaрска Роза

ТЕЛ: 0885100989

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!