Интерприборсервиз ООД – Енергетика – гр. Козлодуй

Дайте първата оценка!

Like

Лидерско място в България при доставяне, техническо обслужване, ремонт и сервиз на средства за автоматизация и средства за измерване за АЕЦ, ТЕЦ, химически и металургични предприятия и други области на енергетиката и промишлеността;
Участва в модернизацията и реконструкцията на АЕЦ „Козлодуй“ като партньор на водещи компании в атомната енергетика – FRAMATOM, ATOMЭНЕРГОЭКСПОРТ, WESTINGHOUSE, SIEMENS, ТУРБОАТОМ;Разполага с възможности за реализация на сложни технически проекти, предлага техническо обслужване и сервиз на оборудване, комбинирани с високо качество на конкурентни цени;
Внедрената и действаща Интегрирана система за управление на качеството, сигурността на информацията и здравето и безопастността при работа , сертифицирана в съответствие с изискванията на: БДС EN ISO 9001:2008 , BS OHSAS 18001:2007 гарантира високото качество на работа;
„Интерприборсервиз“ ООД е създадено през 1988 год по решение на Правителството на България със съдружници известни компании, работещи в областта на енергетиката.
Местонахождение и адрес на управление – град Козлодуй, територия на АЕЦ.
Предмет на дейност
– Проектиране, изграждане, пуск, гаранционно и следгаранционно обслужване и ремонт на измервателни и информационни и управляващи системи и прибори; оборудване за радиационен и дозиметричен контрол; лабораторно оборудване; системи за пожароизвестяване, оповестяване и видеонаблюдение; климатични инсталации, товароподемни съоръжения.
– Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V; Физични фактори на работната и околната среда: микроклимат; изкуствено осветление; шум; вентилационни инсталации; климатични инсталации.
– Доставка на оборудване, резервни части и материали за енергийни и промишлени предприятия.

Орган за контрол от вида С:
– Извършва дейности по контрол на:
– Електирчески уредби и съоръжения до и над 1000V;
– Физични фактори на работната и околната среда;
– Вентилационни и климатични инсталации;
Дружеството е член на:
– Българска търговско-промишлена палата
– Българския Атомен Форум „БУЛАТОМ“
– Камара на строителите в България
Интегрирана система за управление:
В настоящия момент в „Интерприборсервиз”ООД е внедрена и функционира Интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството, сигурността на информацията и здравето и безопасността при работа.
Дружеството притежава съответните сертификати:
Сертификат BG220/08.QMS на GCS, издаден на 11.08.2010 г. за съответствие на разработената и прилагана Система по качеството с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2008;
Сертификат BG220/08.OHSMS на GCS, издаден на 11.08.2010 г. за разработена и внедрена Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007;

 

АДРЕС: гр. Козлудуй, площадката на АЕЦ

ТЕЛ: 0973 72013

  • TodayClosed Now!09:00 AM - 05:00 PM
  • понеделник09:00 AM - 05:00 PM
  • вторник09:00 AM - 05:00 PM
  • сряда09:00 AM - 05:00 PM
  • четвъртък09:00 AM - 05:00 PM
  • петък09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!