Информ-консулт 2000 – Счетоводна къща – гр. Айтос

Дайте първата оценка!

Like

Счетоводна къща ” Информ-консулт 2000″ в качеството си на специализирано счетоводно предприятие предлага пълен набор от счетоводни продукти и услуги.

Абонаментното счетоводно обслужване, което предлагаме на всички наши партньори, включва:

– счетоводни консултации и данъчна защита
– изготвяне на счетоводна политика и индивидуален счетоводен сметкоплан
– текуща счетоводна отчетност на стопанските операции, съгласно Закона за счетоводството (ЗСч), Националните счетоводни стандарти (НСС) и Международните счетоводни стандарти (МСС) – изготвяне и подаване на месечни справки
– декларации по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и прилежащите му дневници за покупките, дневници за продажбите, приложения 6 и 9 – изготвяне и подаване на месечни VIES и Интрастат декларации
– изготвяне на амортизационни планове на нетекущи (дълготрайни) активи, начисляване на амортизационни отчисления
– изчисляване на дължимите месечни и годишни данъчни и осигурителни вноски и изготвяне на платежни нареждания за тях
– работа с универсален и квалифициран електронен подпис и електронно банкиране
– изготвяне на междинни и годишни справки и отчети, необходими за управленската дейност, за кандидатстване за банков кредит и т. н.
– изготвяне на декларации, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и подаване в съответната община – изготвяне на трудови договори, договори за управление, договори за контрол, договори, съгласно Закон

 

АДРЕС: гр. Айтос ул. Александър Стамболийски 9

ТЕЛ: 055823598 ; 0888597986

  • TodayClosed Now!09:00 AM - 05:00 PM
  • понеделник09:00 AM - 05:00 PM
  • вторник09:00 AM - 05:00 PM
  • сряда09:00 AM - 05:00 PM
  • четвъртък09:00 AM - 05:00 PM
  • петък09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!