Йосифова Консултинг ЕООД Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

314 Views

Йосифова Консултинг ЕООД е счетоводна къща, която предлага голямо разнообразие от счетоводни услуги и консултации на физически и юридически лица.

Счетоводни услуги, които Йосифова Консултинг ЕООД предлага на своите клиенти в областта на счетоводството, са най-различни и са на много високо ниво.

 

Данъчни консултации:

 • Данъчно планиране на лични и корпоративни данъци
 • Данъчни решения при трансформация на дружества или сложни сделки
 • Съдействие във връзка с данъчна ревизия
 • Изготвяне на ревизионни доклади при наличие на възражения
 • Обжалване на ревизионни актове
 • Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони
 • Фирмата предлага съдействие и контакти с различни административни служби и администрации при нужда.

 

Регистрация на фирми:

 • Регистриране на ООД, ЕТ, АД и други
 • Регистриране на ДДС
 • Регистриране на кооперации
 • Регистриране на клон и клон на чужд търговец

 

Месечно осчетоводяване:

Предлаганите счетоводни услуги се отнасят за всички малки, средни и големи фирми. Счетоводната къща гарантира за качествената счетоводна отчетност и за защита на интересите им пред съответните институции. Услугите са в съответствие с Националните Счетоводни Стандарти, Закона за счетоводството и Международните Счетоводни Стандарти.

 

Годишни финансови отчети:

Фирмата изготвя, проверява и заверява годишните финансови отчети. Изготвя годишни данъчни декларации и статистически форми за Националния Статистически Институт – НСИ.

 

В екипа на счетоводна къща Йосифова Консултинг ЕООД работят добре подготвени и висококвалифицирани специалисти. Те имат не само знанията, но и опита, които им помагат при обработването на голямо количество документация. А отношението, което имат към своите клиенти е на много високо ниво.

 

 

 

АДРЕС: гр. Русе, ул. Олимпи Панов 14, вх. А

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!