КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД – Ядрена и конвенционална енергетика – гр. София

Дайте първата оценка!

Like

КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е свързано с управлението на инженерингови дейности в областта на ядрената и конвенционалната енергетика:
– Проучвателна, консултантска и инженерингова дейност и трансфер на ноу-хау в областта на ядрената, конвенционалната енергетика, включително и относно електроразпределителни мрежи високо и ниско напрежение и топлофикацията.
– Посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина в сферата на дейности,свързани с ядрената,конвенционалната енергетика и топлофикацията.
– Проектиране, доставка, пуско-настроечни дейности и въвеждане в експлоатация на системи за управление,контрол и диагностика на процесите в областта на ядренатаконвенционалната енергетикавключително и електроразпределителни мрежи високо и ниско напрежение и топлофикацията.
– Изготвяне на експертизи, анализи и обосновки за надежност и безопастност в областта на ядрената енергетика, в това число и при окончателно извеждане на съоражения от експлоатация.
– Проектиране, строителство и строително-ремонтни работи във всички области, включително и в областта на топлофикацията, изграждане на топлопреносни мрежи, доставка и монтаж на абонатни станции.
– Търговска дейност в областта на енергетиката, преноса на енергийни източници, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон.
КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е в бизнес отношения с доказани лидери в областта на ядрена енергетика като НТЦ ЭНЕРГОНАСОС ЦКБМ, гр.Санкт Петербург, Русия; TVO NUCLEAR SERVICES OY, Ойкилото, Финландия; АЕЦ Темелин, Република Чешка и РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД, България.
С АЕЦ Козлодуй ЕАД има сключени десетки договори за доставка на различно по вид оборудване – главно от страните членки на Европейския съюз, Русия и САЩ – необходимо, както за производствените нужди, така и за безопасността на централата. По значими от тях са следните:
-Съвместно участие с руския НТЦ ЭНЕРГОНАСОС ЦКБМ, гр.Санкт Петербург в проект за Модернизиране на системите за вибрационен контрол на главни циркулационни помпи на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ Козлодуй ЕАД;
-Доставка на машина за обработка на улитката на ГЦП;
-Изработка и доставка на машина за сухо навиване на отработили датчици КНИ;
-Регулярни доставки на резервни части за главните циркулационни помпи;
-Доставка на специализирано ремарке с товароподемност 200 т. за превоз на контейнери за радиоактивни отпадъци;
-Доставка, проектиране и монтаж на два броя генератори за производство на водород 10м3/ч.
-Доставка, проектиране и монтаж на 8бр. автоматични газоанализатори за ранно определяне на газообразни продукти на разлагане на маслото в ел. трансформатори.
Представител е за Р.България на НТЦ ЭНЕРГОНАСОС ЦКБМ, гр.Санкт Петербург – производител на главни циркулационни помпи за ядрени електроцентрали и на AccaGen, Мезовико, Швейцария – производител на генератори за производство на водород.
Фирма „Квант Инженеринг”ООД е оторизиран представител на фирма „FORCE TECHNOLOGY” – Дания, за територията на България. „FORCE TECHNOLOGY” е световен лидер в разработката и производството на сканиращи устройства (сканери) за ултразвуков, вихро токов, рентгенов и неразрушаващ контрол. Изполването на сканерите позволява механизация и значително ускоряване на контролните процеси в сложни условия, като например атомни и топло електроцентрали, предприятия от нефтопреработващата и химическа промишленост.
Съвместно с TVO NUCLEAR SERVICES OY, Олкилото, Финландия участва в проект за Анализ на безопасността на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, оценка в съответствие с международните изисквания, финансиран със средства от европейските фондове.
КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е член на Българската Търговско-Промишлена Палата.
Дружеството е внедрило и прилага Система за управление на качеството съгласно изискванията на EN ISO 9001:2008.

 

АДРЕС: гр. София, ул. Никола Габровски 16, ет. 1,офис 4

ТЕЛ: 02 8688860

 

  • TodayClosed Now!09:00 AM - 05:00 PM
  • понеделник09:00 AM - 05:00 PM
  • вторник09:00 AM - 05:00 PM
  • сряда09:00 AM - 05:00 PM
  • четвъртък09:00 AM - 05:00 PM
  • петък09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!