Комплексен онкологичен център – КОЦ Русе ЕООД – гр. Русе

Дайте първата оценка!

Like

КОЦ Русе ЕООД (бившия МДОЗС РУСЕ ЕООД) е комплексен онкологичен център със стационар с основна дейност: активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози.

Ново – на територията на центъра е разкрито отделение за палиативни грижи.

Вече функционира нов лъчетерапевтичен апарат – високоенергиен мултимодален линеен ускорител.

КОЦ Русе ЕООД разполага с модерно отделение по клинична патология, мамографска апаратура, извършва радиоизотопна диагностика, включително радиоимунология, в структурата му действат също така клинична лаборатория, консултативно-диагностични кабинети.

Едно от предимствата на КОЦ Русе ЕООД в областта на лечението на доброкачествени и злокачествени ракови образувания е наличието на дигитален рентгенов апарат за флуороскопия и рентгенография, което позволява на медиците в центъра по-точна диагностика на проблемите на пациентите.

Диспансер за онкологични заболявания/ Лечебно заведение за онкологични заболявания

Комплексен онкологичен център е специализирано лечебно заведение за онкологични заболявания, чиито дейности в областта на диагностиката и лечението на ракови заболявания са:

 • лечение на онкологични заболявания
 • проследяване на онкологични болести
 • диспансеризация на пациенти с ракови заболявания
 • превенция на онкологичните заболявания
 • експертна и консултативна дейност в областта на онкологията
 • научноизследователска дейност в областта на онкологията
 • клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология
 • профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания

Понастоящем Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД обслужва областите Русе, Разград и Силистра, с население общо 600 000 души.

Отделения и структури в Комплексен онкологичен център
 • 1962 – 1965 г.: разкрити са отделения по гинекология, радиология, химиотерапия, дерматология и поликлинични кабинети.
 • 1981 г.: Цитологична лаборатория
 • 1979 – 1981 г.: Радиоизотопна лаборатория, мамографски и ехографски кабинети.
 • 1985 – 2002 г.: радиоимунология, урологичен сектор, САРИЛ, сектор оперативна гинекология, кабинет уши-нос-гърло, урологичен кабинет, кабинет по болката, набавяне на Гама камера, преоборудване на цитопатологична лаборатория, преоборудване на гастроентерологичен и ехографски кабинети, пребазиране на онкохирургия в нова сграда, разкриване на аптека.
Стационарен блок в КОЦ Русе ЕООД
 • Отделение по медицинска онкология
 • Отделение по лъчелечение
 • Отделение по онкологична хирургия в гинекологията (Гинекологично отделение)
 • Отделение по онкологична хирургия и онкологична хирургия в урологията
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)
 • Отделение за палиативни грижи
 • Отделение по Лъчелечение за престой до 12 часа (Дневен стационар)
 • Отделение по Медицинска онкология за престой до 12 часа (Дневен стационар)
Специализирани диагностично-консултативни кабинети в КОЦ Русе ЕООД

Хирургичен кабинет

 • Гинекологичен кабинет
 • Кабинети по медицинска онкология
 • Кабинет по лъчелечение
 • Дерматологичен кабинет
 • УНГ кабинет
 • Урологичен кабинет
 • Кабинет по болката
 • Кабинет за горна и долна ендоскопия
 • Кабинет електрокардиографии
 • Кабинет ултразвукова диагностика
Клинико-диагностични структури в КОЦ Русе ЕООД
 • Клинична лаборатория
 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по клинична патология
 • Отделение по нуклеарна медицина
 • Звено за регистрация и профилактика на онкозаболяванията и информационно осигуряване

 

АДРЕС: гр. Русе, ул. Независимост 2

ТЕЛ: 082 819911 ; 082 819952

 • TodayDay Off!
 • понеделник09:00 AM - 05:00 PM
 • вторник09:00 AM - 05:00 PM
 • сряда09:00 AM - 05:00 PM
 • четвъртък09:00 AM - 05:00 PM
 • петък09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!