Консултантска къща Амрита ООД- гр. София Claimed

Be the first one to rate!

Like

227 Views

Консултантска къща Амрита ООД предлага широк спектър от услуги в областта на оценяването на имущество, собственост, нематериални активи. Нашите специалисти извършват основно оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия и интелектуална собственост. Изследване приложимост на проект – Често пъти при започващи да се изграждат или при незавършени обекти инвеститорите се интересуват от стойността на инвестицията, стойността на бъдещата сграда и съответно възвръщаемостта на тази инвестиция. Ние правим задълбочено проучване на пазара. Определяне на наем или арендна вноска – Често се налага частни лица, компании или държавни и общински институции да се нуждаят от съвет или документално потвърждение за определена наемна цена на недвижим имот, съоръжение, машина. Търговски предприятия – определяне стойността на дялове или акции, определяне стойността на активите, определяне стойността на бизнеса. Нематериални активи – права върху интелектуална собственост, фирмени имена, лиценз, търговски марки, патент, ноу-хау, авторски права, реноме. Недвижими имоти – жилищни имоти, нежилищни имоти, терени, земеделски земи Движимо имущество – машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар. Необходимост от експертна оценка може да възникне в следните случаи при покупка или продажба на имот, при делба, за наем или аренда за ипотека на недвижим имот, за залог на движимо имущество при определяне начална тръжна или конкурсна цена при различни имуществени права – право на преминаване, право на ползване, право на надстрояване, право на строеж при апортни вноски при преоценка на активи за нуждите на счетоводната отчетност при приватизация, при конфискация, при ликвидация при разрешаване на имуществени спорове при разделяне, наследство или дарение при учредяване на концесия, при прехвърляне на дялове и акции при развитие на имот за определяне разходите за изграждане и бъдещата пазарна стойност при площообразуване . За по-голяма оперативност Консултантска къща Амрита работи с подизпълнители в 30 града в България. В нашите два оценителски офиса вие винаги ще намерите доброжелателно отношение към своите проблеми и ще получите професионален съвет от експертите, които са със сериозен стаж в оценителските услуги. Ние винаги сме готови да обсъдим индивидуално поставените задачи и да потърсим решение, давайки професионален съвет и насоки. Ние се стремим да изпълняваме качествено в еднаква степен както поръчките от частни лица, така и поръчките от големи компании и държавни институции. Всеки клиент за нас е желан гост и ние ще направим всичко възможно да изготвим доклада по оценка на едно високо професионално ниво. Свържете се с нас и вашите проблеми ще бъдат решени в кратки срокове и на напълно достъпни цени.

 

АДРЕС: гр. София, кв. Лозенец, ул. Йоан Екзарх 50

ТЕЛ: 02 8650990 ; 02 8651441

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!