Консултантски услуги за бизнеса Kreston BulMar-гр. София

Дайте първата оценка!

Like

Kreston BulMar извършва широк спектър от интегрирани консултантски услуги на световно ниво, които могат да осигурят ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес, както в България, така и зад граница. Финансов Одит Провеждаме широкообхватни одиторски процедури, изпълнявайки одиторските стандарти, с които оценяваме: протичането на бизнес процесите; ефективност на вътрешния контрол; надеждност на информационните системи; … Счетоводно Обслужване Ние работим така, че Ваша грижа да е Вашият бизнес, а наша отговорност да са Вашето счетоводство и данъци. С нас печелите професионализъм, сигурност, финансова изгода, гъвкавост и информираност. Oбработка на Заплати Обработката на работните заплати е динамична и сложна материя. За да спестим Вашите усилия ние осигуряваме възможно най-пълния сервиз по обслужване възнагражденията на Вашия персонал, в това число мениджърски справки и данъчна защита. Данъчни Консултации За да сте спокойни за данъците си, ние осигуряваме: становища по данъчни казуси по всички данъчни закони; данъчни решения при сложни сделки или трансформация на дружества; обжалване на данъчни ревизионни актове; … Бизнес Оценки Крестън БулМар осигурява: оценки на пасиви и активи на предприятия, оценки на цели предприятия; оценки на финансови институции; актюерски оценки за задължения на работодатели по Кодекса на Труда и МСС 19. Правно Обслужване Извършваме регистрация и преобразуване на търговски дружества; изготвяне на всички видове договори; съдействие за постигане на извънсъдебни спогодби при търговски спорове; консултации при събиране на вземания от неизправни длъжници; … Kорпоративни Финанси Крестън БулМар осигурява: консултации при регистрация, преобразуване и финансиране на дружества; придобивания, сливания, разделяния или ликвидация на компании; правни, финансови и данъчни диагностични прегледи (дю дилиджънс);… Устойчиво Развитие (УР) Предлагаме консултации при изготвянето на отчети за Корпоративна социална отговорност и Устойчиво развитие; одит на КСО отчети; организираме курсове по сертифицирана програма за обучения на GRI.

 

АДРЕС: гр. София

ТЕЛ: 0878350000

  • TodayClosed Now!09:00 AM - 05:00 PM
  • понеделник09:00 AM - 05:00 PM
  • вторник09:00 AM - 05:00 PM
  • сряда09:00 AM - 05:00 PM
  • четвъртък09:00 AM - 05:00 PM
  • петък09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!