Лейбърмед ЕООД-Трудова медицина-гр. Велико Търново Claimed

Be the first one to rate!

2 Likes

197 Views

Основните функции на службите по трудова медицина са:

  • Да идентифицират и да дават преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите
  • Да дават съвети в областта на зравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства
  • Да наблюдават здравето на работниците във връзка с извършената от тях работа
  • Да организират предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случай на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането , организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършената от тях работа.Всеки работодател е задължен  да осигури  за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.

 

АДРЕС: гр. Велико Търново, бул. България 40, вх. Б, ап. 2

ТЕЛ: 062 601562 ; 0898963951

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!