Медико-диагностична лаборатория Астралаб ООД-гр. Горна Оряховица Claimed

Be the first one to rate!

Like

587 Views

Медико-диагностична лаборатория Астралаб ООД се намира в град Горна Оряховица и е една от първите лаборатории в региона.

Основната й дейност е извършване на лабораторни анализи, изследвания на кръв, урина и др. биологични материали за редица заболявания.

За удобство на клиентите си, МДЛ Астралаб ООД предлага онлайн проверка на резултатите от лабораторните изследвания.

  • вземане на биологичен материал от пациентите и извършване на хематологични изследвания
  • извършване на цитилогични, биохимични, хемостазологични и хормонални анализи
  • изследване на имунологични анализи
  • прием на урини и извършване на уринен анализ
  • подготвителна за биологичните материали за анализ

МДЛ Астралаб, Горна Оряховица работи с НЗОК и е свързана със сградата на МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД.

Видове анализи в Медико-диагностична лаборатория Астралаб

Всички видове анализи в Медико-диагностична лаборатория Астралаб се провеждат по световно утвърдената методика за този вид дейност.

  • Анализ на кръв – Хематология и цитоморфология, Кръвосъсирване /хемостазеология/, Клинико – химични /биохимични/ анализи, Субстрати, метаболити и ензими, Електролити и микроелементи, Имунохимични, Хормони, Туморни маркери, Антигени и антитела
  • Анализ на урина и пунктати – Определяне общите свойства, Определяне химичните свойства /химичен анализ/, Ориентировъчно и полуколичествено определяне на организования неорганизования седимент на урина, Количествено определяне клетъчните елементи на уринен седимент и седимент от пунктати
  • Диференциално броене на клетъчните елементи на пунктати.
  • Специфични тестове

АДРЕС: гр. Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 74

ТЕЛ: 061822420 ; 0887501635

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!