Национална художествена академия-гр. София Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

76 Views

Национална художествена академия подготвя професионални художници в областта на изящните и приложни изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията, историята и теорията на изкуството. Курсовете по различните предмети завършват с изпити, като оценяването се осъществява по шестобалната система. Професионалните задачи, конферансите, курсовите работи, дипломните изложби и проекти са важна съставна част от образователния процес, наред с теоретичните изпити. В НХА продължава да е висок броят на проведените изложби, творчески работилници и научни конференции. Библиотеката на НХА периодично попълва своите фондове с най-новите издания във всички области на художественото творчество.

 

АДРЕС:  гр. София, ул. Шипка 1, София 1000

ТЕЛ: 02 9885900

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!