Нотариус Светлозар Йорданов – гр. Пловдив

Дайте първата оценка!

1 Like

Нотариус Светлозар Йорданов извършва всички видове нотариални услуги – сделки с недвижими имоти, с МПС, делби, изготвя и заверява пълномощни, договори. В нотариалната кантора на Нотариус Йорданов можете да получите справка за вписани тежести на имот или смяна на собственост. Кантората на Нотариус Светлозар Йорданов е отворена за Вас всеки ден от 8,00 до 18,00, а за улеснение на тези, които са ангажирани през делничните дни, нотариусът работи и в събота – до 13,00 ч. Нотариални услуги от Нотариус Светлозар Йорданов Прехвърляне/ сделки с недвижими имоти – издаване на нотариален акт за прехвърляне или учредяване на вещно право върху недвижим имот Нотариален акт за покупко-продажба, Нотариален акт за дарение Нотариален акт за собственост /констативен нотариален акт по документи Прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка Учредяване право на строеж, Ипотека Пълномощно Пълномощно за МПС Пълномощно за разпореждане с недвижим имот (при прехвърляне /закупуване, продажба, замяна, дарение/, делба или учредяване на вещно право върху недвижим имот) Пълномощно за наем/ аренда Пълномощно за общо представителство /т. нар. генерално пълномощно/ Специално/ конкретно пълномощно, Търговско пълномощно, Преупълномощаване Декларация Обща декларация, Припознаване на дете Съгласие от родителите за пътуване на непълнолетно лице извън пределите на страната Договор за наем, Договор за заем, Договор за прехвърляне на дружествени дялове, Преписи на документи, Разпоредителни сделки с МПС

 

АДРЕС: гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов 69, ет. 2

ТЕЛ: 0887957009 ; 032 621203

  • TodayClosed Now!09:00 AM - 05:00 PM
  • понеделник09:00 AM - 05:00 PM
  • вторник09:00 AM - 05:00 PM
  • сряда09:00 AM - 05:00 PM
  • четвъртък09:00 AM - 05:00 PM
  • петък09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!