Нотариус Сергей Стоев- гр. Ямбол Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

237 Views

Нотариалната кантора извършва всички видове нотариални удостоверявания, предвидени в закона и по специално:

 • Сделки с недвижими имоти/продажби, замени, дарения, договор за издръжка и гледане и др./
 • Ипотеки
 • Нотариални завещания
 • Договор за доброволна делба на имоти
 • Разпоредителни сделки с моторни превозни средства /МПС/
 • Подготовка и удостоверяване подпис, дата и съдържание на всички видове пълномощни
 • Удостоверяване верността на преписи от официални и частни документи /подготовка на тръжни книжа/
 • Връчване на нотариални покани
 • Консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържзние на договори за прехвърляне на дружествени дялове, акции, цесия и други корпоративни сделки.
 • Консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание на договори за заем, наем, лизинг, авторски права и др.
 • Консултации, подготовка и удостоверяване нз брачни договори

АДРЕС: гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 20

ТЕЛ: 046 666777

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!