НЧ Напредък-гр.Елена Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

23 Views

Градската библиотека в Елена е създадена на базата на библиотеките при църквата, метоха и училището, на домашните библиотеки на родолюбиви еленчани, през 1863 г., с учредяването на читалище „Напредък”.
Първият й правилник е от 1882 г., в който е определена и целта й „да разпространява у гражданите любов към прочитане на вестници, книги и да разпространява полезни знания”. Тази цел следваме и днес.
В момента Градската библиотека разполага с 63 000 тома фонд. От 2012 г., по програмата „Глоб@лни библиотеки”, читателите могат да ползват и безплатен интернет на два компютъра.

Основната цел на читалището е да задоволява потребностите на населението, свързани със:
1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в град Елена и Общината;
2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ и община Елена;
3. Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
4. Възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост;
5. Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание;
6. Осигуряване на достъп до информация.

 

КОНТАКТИ:

Адрес:Елена, ул. Стоян Михайловски № 2

Тел.номер: 0879101409

Имейл:napredak_elena@abv.bg

 

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!