Проектантско ателие ПУПИЛЛА ЕООД Claimed

Be the first one to rate!

Like

310 Views

 

 

Проектантско ателие ПУПИЛЛА ЕООД е основано през 2006 г. като дружество с ограничена отговорност и основна дейност архитектурно проектиране на жилищни, обществени, индустриални сгради, вили, ландшафтна и вътрешна архитектура и строителен надзор (консулт) на сгради. ПУПИЛЛА ЕООД предлага проектантски услуги, включващи анализ на изискванията на проекта, създаване и развитие на дизайна на проекта, подготовка на чертежи, спецификации, административна документация. Архитектурата на проектираните от нас жилищни, индустриални и обществени сгради ясно отразява идеалите и имиджа на клиентите ни. Проектиране и Управление на проекти Комплексно проектиране – Жилищни сгради, Обществени сгради, Промишлени сгради, СПА центрове, Старчески домове, Хотели, Училища, Инфраструктурни проекти, Модификация на съществуващи чертежи, Хидротехнически съоръжения Управление на проекти и съгласуване – Общинска администрация, Енерго, Водоснабдяване и канализация, Кадастър, Придвижване до строително разрешение Дизайн и експертизи Дизайн – Интериорен дизайн, Екстериорен дизайн Експертизи – Конструктивни експертизи, Обследване, Технически паспорти, Енергийна ефективност, Доклади Строителен надзор и Инвеститорски контрол Строителен надзор на проекти и обекти в различни точки на страната, Издаване на удостоверения за търпимост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ, Инвеститорски контрол, Количествено-стойностни сметки.

 

 

 

АДРЕС:  Варна, ул. Граф Игнатиев 25

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!