Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински-гр. Генерал Тошево Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

247 Views

Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински е средно училище от град Генерал Тошево, което предлага общообразователна подготовка и професионално средно образование. Специалности в ПГ по земеделие Тодор Рачински, Ген. Тошева Специалност Икономист Обучението в специалност Икономист дава на учащите се умения и познания по икономика, следващи европейските тенденции – като развитие на бизнеса, създаване и управление на фирми, капиталовложения, Европейски пазар. Специалност Електрообзавеждане на транспортна техника Специалност Електрообзавеждане на транспортна техника дава на учениците на гимназията солидна подготовка за устройството на земеделските машини, ефективното извършване на необходимите регулировки и правилнота направляване технологичния процес. Обучението включва основните аграрнотехнически изисквания, ел. техника, микроикономика, ел. чертане, електроника, обработване на материали, ел. обзавеждане на автомобила и др. Специалност Фермер В специалност Фермер се изучават принципите и законите на пазарната икономика. Специалности Земеделец и Производител на селскостопанска продукция Специалности Земеделец и Производител на селскостопанска продукция дават професионална подготовка за основните понятия и тенденции в селското стопанство – какво да се произвежда, как да се произвежда, как да се разпределя произведеното. Учениците изучават почвознание, анатомия и физиология, растениевъдство, животновъдство, трактори и автомобили, селскостопанска техника и др. ПГ по земеделие Тодор Рачински издава на учениците, завършили обучението си: Диплома за завършено средно образование; Свидетелство за професионална квалификация Свидетелство за управление на МПС категория Т и ТкТ

 

АДРЕС: гр. Генерал Тошево, ул. Опълченска 46, обл. Добрич

ТЕЛ: 0573314593

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!