Професионална гимназия по селско стопанство -с. Ситово Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

188 Views

Професионално училище по селско стопанство в село Ситово предлага висококачествено професионално обучение в областта на селското стопанство. Обучението по селско стопанство в Професионална гимназия по селско стопанство в Ситово е следните специалности: Оператор в хранително-вкусовата промишленост Производство и преработка на мляко и млечни продукти Фермер Земеделец Учениците избрали да се обучават в Професионална гимназия по селско стопанство в Ситово придобиват практически опит и знания за средствата за механизация в животновъдните ферми и растениевъдството, регулировките и ремонта на машините, характерни за климатичните условия на района и страната, технологиите на отглеждане на земеделските култури, техническото обслужване и други важни и интересни знания. През периода си на съществуване, училището по селско стопанство е важен квалификационен и образователен център. Разполага с богата материална база, а ръководството и учениците ни непрекъснато участват в различни тържества, извънкласни дейности, спортни мероприятия и проекти. Професионално училище по селско стопанство Ситово, опирайки се на собствените си традиции и опит, отчитайки спецификата на България и региона и ползвайки опита от международното си сътрудничество, цели да осигури: прозрачност на образованието и обучението, гъвкавост по отношение на динамиката в развитието на технологиите, техниката и науката в направление селско стопанство, мобилност към потребностите и възможностите на учениците, приобщаване към ценностите на гражданското общество и изграждане на ключови умения. Учебният процес за учениците се осъществява на една смяна – само сутрин. Директор на учебното заведение е Г-н Георги Димов Стоянов.

 

АДРЕС: с. Ситово, обл. Силистра, ул. Г. С. Раковски 2

ТЕЛ: 086632704 ; 0894419596

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!