Професионална гимназия Св. Патриарх Евтимий-гр. Асеновград Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

272 Views

ПГ Св. Патриарх Евтимий е професионална гимназия с държавно финансиране. В гимназията се обучават ученици по професиите Фризьор и Моделиер-технолог на облекло. Обучението се извършва в една учебна смяна – целодневно. В ПГ Св. Патриарх Евтимий са получавали модерно образование поколения българи, под вещото ръководство на ерудирани преподаватели. Професия Фризьор Професия Фризьор е с прием след завършен 8 клас. След 4 годишния срок на обучение придобитото средно образование се удостоверява с ДИПЛОМА за средно образование, а придобита степен на професионална квалификация се удостоверява със СВЕДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация. Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІІ клас като чужд език по професията. Освен общообразователните предмети – български език и литература, математика, английски език и др. по учебен план учениците изучават и предмети от професионалната подготовка – Материалознание, Рисуване, Козметика, Хигиена на фризьорството, Психология и професионална етика, Съвременни тенденции във фризьорството, Технология на специалността. Учебна практика по Технология на специалността и Козметика. Балообразуващите предмети са Български език и литература, Математика и Изобразително изкуство. Професия Моделиер-технолог на облекло Специалност: конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил – 1 паралелка, задочна форма и 4 годишен срок на обучение, 26 ученици Балообразуващите предмети са Български език и литература, Математика и Изобразително изкуство. Завършилите получават Диплома и свидетелство за професионална квалификация. Професионална гимназия Свети Патриарх Евтимий има над 100-годишна история. През 1891г. в сградата се нанасят учители и ученици от Циприхорското мъжко училище. През 1918г. сградата е предоставена на смесена гимназия Васил Коларов. С решение на Общинския съвет на гр.Асеновград, на 25 май 1979г. се създава Между училищен център по трудово политехническо обучение в сградата на училище Васил Коларов. Само за 2 месеца е преустроено и оборудвано за новите си възпитаници. През 1993г. е създаден ПТУ Свети Патриарх Евтимий, който по късно става ПУ (професионално училище). През 2002г. се преименува в Професионална гимназия Свети Патриарх Евтимий, а през 1907г. в сграда е открита първата гимназиална паралелка в Асеновград. Едни от изявените имена на наши възпитаници: Проф.Димитър Пасков- откривателя на лекарството против детски паралич-нивалин; Николай Хайтов – именит писател; Проф. Благовест Сендов – математик , политик и създател на Сендовската система.

 

АДРЕС: гр. Асеновград, ул. Училищна 16

ТЕЛ: 033122744 ; 0895462246

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!