Проф. д-р Радко Николов Радев – Анестезиология и интензивно лечение-гр. Плевен Claimed

Be the first one to rate!

3 Likes

272 Views

Дата и място на раждане: 24.08.1944 г., с. Спасово обл. Добрич

Образование, квалификация, професионален опит:
 • MA – София (1973)
 • Завеждащ СЗС в с. Овчарово, обл. Добрич (1973-1974)
 • Ординатор в ОАРИЛ на Окръжна болница гр. Добрич (1974-1979)
 • Аспирант ВНИЦА по АГ при MA – гр. Москва (1986-1987)
  Ординатор в ОАРИЛ на Окръжна болница гр. Добрич (1987-1989)
 •  Завеждащ ОАРИЛ при ОРБ – Перник (1989 – 1996)
 • Докторска дисертация на тема: „Атаралгезия и невролептаналгезия при цезарово сечение“ (1987) Дисертация за научна степен „Доктор на науките“ на тема: „Анестезиологично осигуряване на спешното цезарово сечение“ (1993) Доцент в КАРИЛ на „МУ” Плевен и ръководител катедра (1996) Професор (2004)
 • Специалност: „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение“ (1985) Специализации: Русия, Институт за усъвършенстване на лекари – Москва
  Великобритания, „Единбург хоспитал“ – Кеймбридж
  Швейцария, Болница по гинекология Цюрих

Научна и преподавателска дейност:

 • Пълен лекционен курс по анестезиология и реанимация
 • Реални публикации в български (100) и в чуждестранни списания (12)
 • Автор и съавтор на 12 монографии и на 4 учебника по анестезиология и реанимация

 • Инициатор и организатор на Републикански конгрес с международно участие по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение (1996)

Научни направления:

 • Обща и специална анестезиология, реанимация и интензивна медицина, акушерска анестезиология и реаниматология

Научни интереси:

 • Патобиохимични промени при болните, обект на анестезиологията и реаниматологията (свободно радикално окисление, липидна пероксидация и др.);
 • Имунология на бременността;
 • Експеримент, теория, лечение и профилактика на аспирационния синдром;
 • Острият панкреатит като обект на анестезиологията и интензивното лечение;

Рационализации:

 • три, световно признати.

Членство в научни организации:

 • Научно дружество по анестезиология и итензивно лечение
 • Научно дружество по парентерално и ентерално хранене в България Европейска асоциация по анестезиология
 • Европейско дружество по болка

АДРЕС: гр. Плевен, бул. Георги Кочев 8А

ТЕЛ: 064 886222

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!