Синджи ЕООД Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

237 Views

Счетоводна къща Синджи ЕООД предлага счетоводство и счетоводни услуги. В счетоводната компания Синджи ЕООД работят счетоводители с опит в счетоводството, счетоводното обслужване и счетоводните услуги за бизнеса. Счетоводна къща Синджи ЕООД предлага следните счетоводни услуги: Счетоводна къща Синджи ЕООД предлага счетоводство и счетоводни услуги. Текущо счетоводно обслужване. Съставяне на годишни и междинни счетоводни отчети. Данъчни консултации. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС; Годишно счетоводно приключване Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност; Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките; Изготвяне на платежни документи за дължими осигуровки, данъци и такси; Следене, оборота за регистрация и дерегистрация по ЗДДС; Ежемесечно изготвяне на справките – декларации по ЗДДС, следене на резултата за данъчния период (ДДС за внасяне/ ДДС за възстановянане); Прихващане, приспадане и възстановяване на резултата (данък за възстановяване) съгласно действащото законодателство; Изчисляване, текущия финансов резултат; Следене на плащанията и постъплениятата по фактурите; Изготвяне на справки за задълженията и вземанията по партньори; Изчисляване, авансови вноски; Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план; Изготвяне на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък; Изготвяне на Годишен счетоводен отчет съдържащ Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС; Изготвяне нагодишна данъчна декларация и приложенията към нея. Регистрация на фирми Синджи ЕООД Освен със счетоводство и счетоводни услуги Счетоводна къща Синджи ЕООД се занимава и с регистрация на фирми Регистрация на ЕООД Регистрация на ООД Регистрация на ЕТ

 

 

АДРЕС: гр. Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 4

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!