Средно Общообразователно Училище Алеко Константинов-гр. Луковит Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

243 Views

Средно Общообразователно Училище Алеко Константинов, Луковит е масово училище с прием на ученици от I до XII клас. Неговата съвременна мисия е ясна и прозрачна: да осигури високо равнище на образователна и профилираща подготовка на учениците, широка обща култура, владеене на чужди езици и компютърна грамотност, конкурентна способност и готовност за бърза адекватност към потребностите на съвременния икономически живот. Основни приоритети на СОУ Алеко Константинов, Луковит Езикова грамотност на учениците Комуникативни умения Чуждоезиково обучение Стипендии Висококвалифицирани преподаватели и качествено образоване Компютърна грамотност Развитие на творческите възможности на учениците Спортна дейност Безплатен транспорт Паралелки в СОУ Алеко Константинов, Луковит В момента 788 ученика (34 паралелки) от СОУ Алеко Константинов, Луковит се учат в 3 училищни етапа – начален курс, прогимназиален курс и гимназиален курс. В начален и прогимназиален етап учениците се обучават в непрофилирани паралелки. В гимназиален етап обучението е профилирано: IXа, Xа, XIа, XIIa клас – Технологичен профил Туризъм. Срок на обучение 4 години. Профилиращи предмети: Технологии, География и Икономика, Информационни технологии, Първи чужд език. IXб, Xб, XIб и XIIб клас – Технологичен профил Информационни технологии. Срок на обучение 4 години. Профилиращи предмети: Информационни технологии, Математика, География и Икономика, Английски език. Прием в СОУ Алеко Константинов, Луковит За учебната 2013/ 2014 година в Средно Общообразователно Училище Алеко Константинов, Луковит се осъществи прием: за I клас в три паралелки за V клас в четири паралелки след завършено основно образование: Профил Туризъм и Профил Информационни технологии История на Средно Общообразователно Училище Алеко Константинов, Луковит На 1 септември 1890 г. Плевенския окръжен съвет открива класно училище под название: Луковитско околийско трикласно училище. Така се поставя началото на прогимназията носеща името на Алеко Константинов, което задоволява нуждите на града и околията до 1912 – 1913 г. На 06.VIII.1912 г. се създава Луковитска смесена непълна гимназия, но поради изменение на Закона за Народната просвета Луковитската смесена гимназия се закрива през 1922 – 1923 година, а на нейно място се създава Луковитско смесено реално училище с 4, 5, 6 класове и Луковитско педагогическо училище с 8 и 12 класове. Три години по късно педагогическото училище се закрива. Открива се Държавно средно политическо училище Цар Борис III. То съществува до 1932 година, когато гимназията отново става пълна и се премества в нова недовършена сграда. По решение на ОНС – гр. Луковит от 25.IX.1961 г. Прогимназиалния курс се отделя от основното училище и се слива с гимназията под ново име Средно политехническо училище Веска Михайлова. От тогава училището се настанява в нова сграда, където се намира и до днес. От 12.IX.1992 г. СОУ Веска Михайлова се преименува в СОУ Алеко Константинов. От учебната 1992 – 1993 г. в СОУ Алеко Константинов се въвежда профилирано обучение – математика и хуманитарен профил. През учебната 1997 – 1998 г. СОУАлеко Константинов и НУ Христо Ботев сe преобразуват в СОУ Алеко Константинов гр. Луковит.
АДРЕС: гр. Луковит, ул. Възраждане 104
ТЕЛ: 069752173 ; 069752174

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!