Строителен надзор Супервайзер

Дайте първата оценка!

Like

 

Дружество Супервайзер е вписано в търговския регистър през 1999 година с предмет на дейност строителен надзор в проектирането и строителството; консултантска дейност, проектиране и строителство. Притежава лиценз за консултант № ЛК000327. През 2008 г. е вписано в публичния регистър на лицата извръшващи обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност към АЕЕ. Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти Технически контрол по част конструктивна Строителен надзор по време на строителство Изготвяне на технически паспорт на строежите Техническо обследване на съществуващи сгради Извършване на енергийно обследване на жилищни сгради Сертифициране на сгради за енергийна ефективност Инвеститорски контрол по време на строителство Дружеството се представлява и управлява от инж. Цвятко Тужаров, инженер – конструктор и юрист. В екипа на Супервайзер работят общо 54 квалифицирани специалисти от всички специалности, свързани с инвестиционното проектиране, строителството и архитектурата. От 1999 г. до сега под контрола на специалистите работещи във фирмата са завършени и въведени в експлоатация над 480 строежа. Обследвани са 43 жилищни, административни, смесени и болнични сгради. Изготвени са над 170 конструктивни експертизи.

 

 

 

АДРЕС: гр. София, ул. Проф. Г. Брадистилов 4, офис 4.2

  • TodayDay Off!
  • Monday09:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday09:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday09:00 AM - 05:00 PM

Напишете Ревю

Препоръчителна дължина поне 100 знака

error: Защитено съдържание!