Счетоводна фирма ММ – Марина 55 ЕООД Claimed

Be the first one to rate!

Like

200 Views

Счетоводителите от Счетоводна фирма ММ – Марина 55 ЕООД предлагат счетоводство, счетоводни услуги, консултации и други счетоводни дейности. Счетоводна отчетност спрямо българските или международните счетоводни стандарти Осчетоводяване на фактури и плащания от клиенти Осчетоводяване на фактури на доставчици и плащания към тях Осчетоводяване на митнически декларации Осчетоводяване на банкови и касови операции Осчетоводяване на ведомости за заплати Месечно изчисление на авансови и алтернативни данъци и изготвяне на платежни за тях Водене на дневници за ДМА, изчисление и осчетоводяване на амортизации, поддържане на данъчен амортизационен план Изготвяне и подаване на месечна декларации по ДДС, изготвяне и подаване ВИЕС-декларация, изготвяне и подаване на дневници за покупките и продажбите и други необходими декларации свързани със закона за ДДС Подготовка и подаване на Интрастат декларации Счетоводна фирма ММ – Марина 55 ЕООД предлага месечен абонамент за извършваните от нея счетоводни услуги, консултации и други счетоводни дейности. Работното време на Счетоводна къща ММ – Марина 55 ЕООД е от 10.00 до 17.00 часа. Администриране на персонал (ТРЗ) Счетоводителите от Счетоводна фирма ММ – Марина 55 ЕООД предлагат пълно счетоводно електронно обслужване и ТРЗ (администриране на персонал). изготвяне на трудови договори изготвяне на граждански договори регистрация и дерегистрация на трудови договори пред НОИ изчисляване на трудови възнаграждения и хонорари изготвяне на платежни ведомости, сметки за изплатени суми, справки и декларации за НОИ изчисляване на дължимите осигуровки и данъци върху доходите представяне на болнични листове пред НОИ оформяне на трудови книжки изчисляване на отпуски и различни обезщетения (за майчинство, за неизползван отпуск и др.) администриране плащанията на трудови възнаграждения заверки на осигурителни книжки в НОИ регистрация в Инспекция по труда.

 

 

АДРЕС: гр. Пловдив, ул. Ген. Тотлебен 34

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!