Счетоводни услуги Вергиния Мирчева- гр. Перник Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

195 Views

  • Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи.
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване.
  • Съставяне на счетоводни отчети и регистри.
  • Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП.
  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета.
  • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи.
  • Изготвяне на справки за задълженията и взиманията на фирмите по контрагенти.
  • Изготвяне на годишни финансови отчети.
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации.
  • Изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

АДРЕС: гр.Перник, ул.Брезник 2

ТЕЛ: 0899948040

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!