Счетоводни услуги от счетоводна къща Дионисия Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

187 Views

Счетоводни услуги от счетоводна фирма Дионисия в Стара Загора – видове счетоводно обслужване, ТРЗ, ДДС и годишно приключване

Всички видове счетоводно обслужване, ТРЗ, ДДС и годишно приключване са само част от възможностите на счетоводни услуги на счетоводна фирма Дионисия в Стара Загора.

 • Счетоводната къща предлага счетоводно обслужване с индивидуално внимание към всеки клиент
 • Работи по въпроси свързани с Т Р З и личен състав
 • Извършва регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Предлага цялостно годишно счетоводно приключване
 • Регистрира фирми – ЕООД, ООД и ЕТ
 • Извършва пенсионни консултации и осигурителни консултации и услуги

Счетоводната къща от Стара Загора улеснява вашата работа като изготвя счетоводни документи, данъчни декларации и следи парични потоци.

 • Тя предлага на своите клиенти счетоводни услуги като подготовка на първичните и вторични счетоводни документи. Изготвя Годишния счетоводен отчет, в който се съдържат баланса и Отчета за приходите и разходите;
 • Изготвя индивидуален отчет за собствения капитал и паричните потоци и Приложения. Създава  статистически форми и ги подготвя за представянето им в НСИ съгласно НСС;
 • В счетоводна фирма Дионисия, Стара Загора можете да направите своята годишна данъчна декларация и всички нейни приложения. Там ще извършат за Вас изчисляване на данъчните задължения и ще подготвят всички платежни документи.

Индивидуална счетоводна политика от счетоводна къща Дионисия

Разработване на индивидуална счетоводна политика на Вашата фирма може да бъде извършено с професионализъм и качество на изпълнението в счетоводна къща Дионисия

 • Счетоводната къща извършва всички видове счетоводно обслужване и може да създаде вашия индивидуален сметкоплан;
 • Тя следи за текущото осчетоводяване на документи, обороти и салда;
 • Изготвя платежни документи;
 • Следи оборота на фирмата за регистрация на фирми по ЗДДС;
 • Занимава се с ежемесечно изготвяне на справки – нужни декларации по ЗДДС, проследяване на резултата за данъчния период;
 • Професионалните счетоводители на Дионисия изготвят справки за задължения и вземания;
 • Изчисляват авансови вноски и създават счетоводен и данъчен амортизационен план.

Ако са Ви необходими професионално извършени счетоводни услуги, не се колебайте да се свържете със счетоводна къща Дионисия – името й е синоним на качество и коректност.

 

 

АДРЕС: гр Стара Загора, бул. Руски 59

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!