Счетоводни услуги ПИ ЕНД ПИ КЪМПАИ ООД- гр. София Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

161 Views

Счетоводни услуги – оперативна обработка на счетоводни документи:

  • Абонаментно обслужване.
  • Дневници по ЗДДС, Интрастат, VIES.
  • Текущо изготвяне на платежни нареждания за разплащане с бюджета.
  • Данъчна защита – представителство пред НАП – проверки, ревизии.
  • Текущо приключване – за целите на ръководството, при необходимост от финансиране – пред съответни финансови институции, органи по управление на средства по проекти, приключване на всеки етап от проекта.
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване
  • Консултации – за данъчно планиране на дейността, прецизиране на договори от данъчна гледна точка, спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, трудово- правни и осигурителни въпроси, форми на наемане на персонал, валутно законодателство и др.
  • Регистрации – Агенция по вписванията, ДДС, НОИ, Инспекция по труда, Комисия за защита на лични данни и др.
  • ТРЗ и личен състав – Изготвяне и регистрация на трудови договори, допълнителни споразумения, прекратяване на трудови договори, изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми, служебни бележки, изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки и начисляване на болнични листове, отпуски, платежни нареждания за разплащане с бюджета, водене на персонални досиета и представяне на информация в персоналния регистър на НАП И НОИ за осигурените лица.

АДРЕС: гр. София

ТЕЛ: 0894745704

 

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!