Тракийски университет –гр. Стара Загора Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

177 Views

Тракийският университет (ТрУ) – Стара Загора е автономна държавна институция предлагаща обучение по: Аграрен факултет с учебно-експериментална база – Специалности: Зооинженерство; Екология и опазване на околната среда; Агрономство; Аграрно инженерство; Рибовъдство и аквакултура Ветеринарномедицински факултет с клиники – Специалност – ветеринарна медицина. Медицински факултет с Университетска болница – Специалности: Медицина; Медицинска сестра; Акушерка; Управление на здравните грижи; Социални дейности. Педагогически факултет – Специалности: Социална педагогика; Специална педагогика; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика с чужд език. Стопански факултет – Специалности: Аграрна икономика; Регионална икономика. Медицински колеж, Стара Загора – Специалности: Рехабилитатор; Медицински лаборант Факултет Техника и технологии, Ямбол – Специалности: Електротехника, Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автотранспортна и земеделска техника; Автоматика, информационна и управляваща техника; Технология на храните; Топло и газоснабдяване. Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

 

АДРЕС: гр. Стара Загора

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!