Ходжа Юрт ООД – Екобрикети, Дърводобив, Дървообработване Claimed

Be the first one to rate!

Like

137 Views

Дейността на Ходжа Юрт ООД е в областта на производство на екобрикети, дърводобив и дървообработване. Производство дървесни екобрикети – Екобикетите на Ходжа Юрт ООД са произведени от пресована под високо налягане без слепващи вещества дървестна био маса (отпадък от дърводобива на технологична дървесина основно дъб и габър). Дърводобив – Гората Ходжа Юрт е богата на дървесните видове: дъб (горун, благун), цер, габър, ясен, бряст, елша, клен, маждрян. Дърводобива осигурява основно дърва за огрев, раздробена дървесна маса и ограничени количества качествена едрогабаритна дървесина от дъб, ясен, габър и бряст. Дървообработване – Дружеството разполага с професионален парк от дървообработващи машини. С помощта на лентовия банциг на фирмата Wood-Mizer имаме възможност от дървесни трупи с размер до 700 мм. и с окрайчващата машина да изпълним поръчката на всеки клиент за талпи, дъски или греди с всякакъв размер. Базата за дървообработка на Ходжа Юрт ООД се намира в подножието на гората в непосредствена близост до пътя Приморско – Ясна Поляна. Брикетите са изработени от пресована широколистна дървесна биомаса основно дъб и габър. Като твърдо гориво за разнообразни горивни устройства те са с изключително добри показатели. Дърводобива осигурява основно дърва за огрев, раздробена дървесна маса и ограничени количества качествена едрогабаритна дървесина от дъб, ясен, габър и бряст. Наличния професионален парк от дървообработващи машини създава добри условия на нуждаещите се в района за изпълнение на проектите им.

 

АДРЕС:  гр. София, ул. Уилям Гладстоун 53

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!