Частен съдебен изпълнител Мирослав Колев-гр. София Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

300 Views

Мирослав Колчев Колев е частен съдебен изпълнител (Рег № 788) с район на действие – Съдебен окръг София-град. Частен съдебен изпълнител Мирослав Колчев Колев е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд. При изпълнение на своята дейност ЧСИ Мирослав Колев има следните права: да проучва имуществото на длъжника; да прави справки; да набавя документи, книжа и др.; да определя начина на изпълнение; да бъде пазач на описаното имущество; да бъде управител на обезпеченото имущество; да посредничи за спогодба между страните; да бъде депозитар; да предаде заложеното имущество; да продаде заложеното имущество; да връчва съдебни призовки и книжа. При представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител: събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- събира и публични вземания; извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие; налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства; по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс; по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс; извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.
АДРЕС: гр. София, Цар Асен 5, ет.1, ап. 8
ТЕЛ: 02 9801367 ; 0888835653

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!