Геодезически услуги Геомап Инженеринг ЕООД Claimed

Be the first one to rate!

Like

125 Views

 

Геомап Инженеринг ЕООД извършва геодезически услуги свързани с архитектурата, строителството, кадастъра, регулацията, маркшайдерството. Ние работим презицно, качествено и стриктно спазваме поставените срокове. Геодезически услуги и дейности Заснемане основа за проектиране. Изготвяне на вертикални планировки и трасировъчни планове. Трасиране на имоти, сгради и съоражения. Геодезическо осигуряване по време на строителството. Заснемане на на сгради и съоражения за нанасяне в кадастъра във връзка с член 52 от ЗКИР. Изработване на ПУП и Парцеларни планове. Изчисляване на обеми. Изработване на проекти за изменение на Кадастрална Карта. Маркшайдерско осигуряване на кариери. Геодезически дейности в инвестиционното проектиране. ГЕОМАП-Инженеринг ЕООД е вписана в регистъра на правоспособните лица към Агенция по геодезия, картография и кадастър на Република България. Собственик на фирмата е инж. Димитрийка Златанова. Екипът ни се състои от млади и амбициозни хора притежаващи висока квалификация, знания и опит в областта на геодезията и информационните технологии. Отговорността и професионализма са качествата с помощта на които създаваме коректни и трайни партньорски отношения. Когато поемаме поръчки и ангажименти към нашите клиенти, ние им гарантираме точност и прецизност, която постигаме със съвременното геодезическо оборудване и програмните продукти с които разполагаме. Ефективните решения, които Геомап Инженеринг ЕООД предлага на всеки клиент са съобразени с неговата индивидуална поръчка. Какво е необходимо за трасирането на имот – За да се трасира един имот е необходимо да донесете копие от актуална скица с координати на чупките на вашият имот. Присъствието ви е необходимо по време на трасирането на имот. Какво е необходимо за изчисляването на обема на изкопи или насипи – Необходимо е наличието на геодезическото заснемане на терена преди започване на изкопните или насипните работи, след което ние ще извършим заснемане на изкопа или насипа и ще изчислим обема. Каква е ролята на геодезиста при проектирането на сгради – Геодезиста изготвя топографски план, вертикална планировка и трасировъчен план. Какво представлява геодезическото заснемане – Геодезическото заснемане съдържа данни за релефа и ситуационни подробности в заснетия.

 

 

АДРЕС: Пазарджик, бул. Христо Ботев 132

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!