Доц. д-р Петър Шивачев – специалист детска ревмокардиология гр Варна Claimed

Be the first one to rate!

1 Like

631 Views

Доц д-р П. Шивачев, д.м. е специалист педиатър, детски кардиолог и ревматолог, водещ специалист в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД.
Доц. д-р Петър Шивачев подхожда индивидуално към всеки пациент и обръща необходимото внимание на всеки симптом и оплакване, които биха я насочили към правилна диагноза и избор на лечение.

УСЛУГИ

 • Профилактични прегледи
 • Амбулаторни прегледи
 • Консултации относно режим на хранене и здравословен начин на живот – за бременни и деца
 • Издаване на медицинска документация

Доц д-р Петър Шивачев д.м, е завършил МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна през 1983 г. От 1987 г. Работи като периатър и детски ревмокардиолог вУМБАЛ „Св. Марина” ЕАД и МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”,гр. Варна. Придобива специалност по „Детски болести” през 1989 г, а специалност по „Детска ревмокардиология” – през 1993 г. Получава научна степен „Доктор по медицина” през 2014 г. с дисертационен труд на тема „Критични вродени сърдечни малформации в района на североизточна България – анализ на резултатите”, а от 2016 г. е избран за доцент по специалност „Детска кардиология” към катедрата по педиатрия. Доц. П. Шивачев ерепубликански консултант по детска кардиология и педиатрия засевероизточна България от 2002 г. Притежава сертификати по неинвазивна кардиология, ехокардиография и фетална ехокардиография. Преминал е курсове по интервенционалнакардиология с извършени балонни атриосептостомии, интензивна педиатрия и неонатология. Член е на: БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска  асоциация по ултразвук в медицината. Участва в клинични проучвания на лекарствени средства в областта на педиатрията и детската кардиология. Основните клинични и научниинтереси са в следните области: вродени сърдечни малформация, критични кардиопатии, фетална кардиология и ехокардиография, ритъмно-проводни нарушения, придобити сърдечни заболявания, хипертензинология, системни заболявания на съединителната тъкан, тромбофилии, както и общопедиатрични проблеми. Има над 150 публикации и участия в национални и международни конгреси, конференции, и симпозиуми, както и една монография – „Тумори на сърцето в детската възраст”. Служебен телефон: +359 52 302851/60/, вътр. 1360 (УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД, I ДК), Мобилен телефон: +359888786711, E-maildrshivachev@yahoo.com иdr.shivachev@gmail.com.

Основни медицински дейности:

 • Прегледи и консултации по: детска кардиология, възрастни с вродени сърдечни малформации, детска ревматология и обща педиатрия.
 • Ехокардиография
 • Фетална ехокардиография на плода при бременни с оптимална възраст 18-22 г.с.
 • Холтер ЕКГ при ритъмни и проводни нарушения.
 • Холтер за артериално налягане

Записване за прегледи и консултации:

 • гр. Варна
  • МЦ „Надежда” ул. „Дойран” № 5, тел. 052 64-82-28
  • МЦ „Надежда”, гр. Варна, бул. „Сливница” № 40, тел. 052 600-868
  • ДКЦ „Св. Марина” гр. Варна, бул. „Хр. Срирнески” № 1, тел. 052 978-781
  • МБАЛ „ Майчин дом” гр.Варна, ул. „Мир” № 1, тел. 053 332-000
  • МЦ по репродуктивна медицина „Нова радост”, гр. Варна, ул. „Константин Доганов” № 48, тел. 0888 400 800
 • гр. Бургас, МЦ „Св. София”, ул. „Възраждане” № 13, тел. 056 845 083

КОНТАКТИ

e-mail: drshivachev@yahoo.com
Телефон: (052) 648 228
Мобилен: (088) 878 671 1

Write Review

Review recommended to be at least 100 characters.

error: Защитено съдържание!